26 Aug
26Aug

גיבוי שרתים חשוב מאוד, אולי הכי חשוב בכל מערך המחשוב, מכיוון שהוא עוזר להבטיח שניתן לשחזר נתונים ויישומים חשובים במקרה של אסון או התקפת תוכנת כופר. אסון יכול להיות אירוע טבעי כמו שריפה, שיטפון או רעידת אדמה, או שהוא יכול להיות אירוע מעשה ידי אדם כמו מתקפת סייבר או טעות אנוש.

אם שרת נופל והנתונים שלו לא מגובים, הנתונים יכולים ללכת לאיבוד לנצח. גם בהתקפת תוכנת כופר, שהיא סוג של תוכנות זדוניות שמצפינות קבצים של הקורבן ודורשת תשלום בתמורה למפתח הפענוח. אם הקורבן לא ישלם את הכופר, התוקף עלול למחוק את הקבצים המוצפנים, ולהפוך אותם לבלתי נגישים לצמיתות.

במקרים כאלה, גיבוי של הנתונים יכול לעזור לארגונים לשחזר את הנתונים שלהם מבלי לשלם את הכופר. ההשלכות של אי יכולת לשחזר נתונים מגיבוי במקרה של אסון או מתקפת כופר יכולות להיות משמעותיות. לדוגמה:

אובדן נתונים: אם השרת אינו מגובה ומתרחש אסון, כל הנתונים בשרת עלולים ללכת לאיבוד לצמיתות. זמן השבתה: במקרה של אסון, שחזור השרת והנתונים שלו עלול לקחת פרק זמן משמעותי, מה שיוביל להארכת זמן השבתה ולאובדן פרודוקטיביות.

פגיעה במוניטין: אם ארגון אינו מסוגל לשחזר את הנתונים שלו, הוא עלול לפגוע במוניטין שלו ועלול לפגוע בקשרים שלו עם לקוחות, שותפים ובעלי עניין אחרים. 

הפסד כספי: עלות אובדן הנתונים יכולה להיות משמעותית, לרבות עלות שכירת מומחים כדי לנסות לשחזר את הנתונים, עלות יצירת הנתונים מחדש והעלות של אובדן הזדמנויות עסקיות.

לכן, חיוני לארגונים לגבות באופן קבוע את השרתים שלהם כדי להבטיח שהם מוגנים מפני אובדן נתונים ויכולים להתאושש במהירות במקרה של אסון או התקפת תוכנת כופר.


הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.