סגירת העסק בעקבות איבוד מידע

משך הזמן שחברה נמשכת לאחר אובדן נתונים יכול להשתנות בהתאם למספר גורמים, לרבות גודל וסוג החברה, אופי והיקף אובדן הנתונים ויכולת החברה להתאושש מהאובדן. במקרים מסוימים, חברה קטנה עד בינונית עשויה להיות מסוגלת להתאושש מאובדן נתונים במהירות יחסית, תוך מספר שבועות או חודשים, על ידי שחזור נתונים מגיבויים ויישום אמצעי הגנה חדשים על נתונים. במקרים אחרים, לאירוע אובדן נתונים עשויה להיות השפעה חמורה יותר, וכתוצאה מכך לשיבוש עסקי ארוך טווח או אפילו סגירה קבועה. 

משך הזמן שחברה נמשכת לאחר אובדן נתונים יכול להיות תלוי גם ביכולתה של החברה להגיב במהירות וביעילות לאובדן. חברות שיש להן אסטרטגיות חזקות להגנה על נתונים והתאוששות מאסון, כולל גיבויים קבועים של נתונים ותוכניות מגירה, מצוידות בדרך כלל טוב יותר להתמודד עם אירוע אובדן נתונים ולמזער את השפעתו. 

לסיכום, משך הזמן שחברה מחזיקה מעמד לאחר אובדן נתונים יכול להשתנות מאוד ותלוי בגורמים רבים. עם זאת, מקובל בדרך כלל שחברות קטנות עד בינוניות פגיעות במיוחד להשפעה של אובדן נתונים, ושתגובה מהירה ואפקטיבית לאירוע אובדן נתונים חיונית למזעור השפעתו ולהבטחת הישרדות החברה.