השרת ננעל והוצפן

העלות הממוצעת של פרצת מידע עבור חברות קטנות עד בינוניות עשויה להשתנות מאוד בהתאם למספר גורמים, כגון גודל החברה, סוג הנתונים שנפרצו, מספר הלקוחות שנפגעו והעלות של קנסות משפטיים או רגולטוריים כתוצאה מכך. 

על פי מחקר של מכון פונמון, העלות הממוצעת של פריצת מידע עבור חברות קטנות עד בינוניות בארה"ב הייתה 2.5 מיליון דולר בשנת 2020. נתון זה כולל עלויות ישירות כגון הוצאות הקשורות לחקירת הפרצה, מתן ניטור אשראי שירותים ללקוחות המושפעים, ותשלום קנסות משפטיים או רגולטוריים. זה כולל גם עלויות עקיפות כמו אובדן פרודוקטיביות, פגיעה במוניטין של החברה והזדמנויות עסקיות אבודות. חשוב לציין שהעלות של פריצת מידע יכולה להיות גבוהה משמעותית עבור חברות קטנות עד בינוניות בהשוואה לחברות גדולות יותר. הסיבה לכך היא שלחברות קטנות עד בינוניות יש לרוב פחות משאבים להקדיש לאבטחת סייבר, מה שעלול להקשות עליהן להגיב לפרצה ולמזער את השפעתה. 

לסיכום, העלות של פריצת מידע עבור חברות קטנות עד בינוניות יכולה להיות משמעותית, ויכולה להיות בעלת השלכות מרחיקות לכת על העסק שנפגע. זה מדגיש את החשיבות של השקעה באמצעי אבטחת סייבר חזקים כדי למנוע הפרות ולמזער את הסיכון להפסד כספי במקרה של הפרה.